Om

Länna Drevvikens vattenförening

STADGAR

 

§ 1. Firma

 

Föreningens firma är LÄNNA-DREVVIKENS VATTENFÖRENING.

 

§ 2. Föreningens ändamål

 

Mom. 1. Föreningen, som är en ideell förening, har till ändamål att förse medlem med sjövatten för normal trädgårdsbevattning från Drevviken, i regel under perioden maj-september.

 

Mom. 2. Rörledningar och övrig erforderlig materiel för vattenanslutning tillhandahålles fram till medlemmens tomtgräns.

 

§ 3. Medlemskap

 

Mom. 1. Medlemskap i föreningen kan vinnas av person som innehar lagfart på fastighet inom föreningens serviceområde i Länna. Vidare kan person som ej har lagfart inom Länna men som hyr en fastighet under en längre tid inom Länna vinna inträde.

 

Mom. 2. Med Länna avses det område som enligt av kommunen upprättade områdeskartor tllhör Länna samt angränsande område som omfattas av föreningens befintliga rörnät.

 

.......

 

De fullständiga stadgarna finner du här.

 

 

VIKTIGT OM KRANARNA

 

 

OBSERVERA!

 

Huvudkranar i systemet får bara manövreras av servicegruppen. Är en kran öppen/stängd finns det en orsak. Hittar ni läckor meddela servicegruppen. Kontakta servicegruppen eller styrelsen via e-post, se adresser till höger.

 

Kom ihåg att alla som jobbar för er skull gör detta ideellt, och det finns mycket att göra. Frivilliga kan anmäla sig till områdesansvariga.

 

 

Stängd kran:

 

Stängd kran

(Kranar med vred skruvas till stopp medurs.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinterläge:

 

(Gäller företrädesvis kranar med ”handtag”)

 

 

 

I kranar med ”handtag” kan ventilhuset spricka om kranen är helt stängd. Detta beror på att det står lite vatten kvar i botten och detta utvidgas när det fryser.

Kranar med vred är inte lika känsliga men kan gärna ställas i halvöppet läge.

 

 

 

Öppen kran:

 

(Kranar med vred skruvas upp fullt moturs och sedan ett kvarts varv tillbaka.)

 

 

ANMÄLAN

 

Om du vill söka anslutning till föreningen ska du fylla i DENNA blankett och lämna/skicka till föreningens kassör.

 

E-POST

 

Glöm inte att meddelandetexten MÅSTE innehålla texten:

Länna

för att komma fram. Annars kommer spamfiltret att radera mailet.

 

 

VIKTIG INFORMATION

 

 

 

Organisationsnr är 812800-8300

 

Föreningens plusgironummer är 550389-1

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved