Hem

Länna Drevvikens vattenförening

Föreningen förser medlemmarna med vatten från sjön Drevviken till bl a bevattning. Ledningsnätet har funnits sedan 1956 och drivs helt ideellt av boende i Länna.

 

Vattnet kommer INTE att kopplas på våren 2018!!

 

Då föreningens årsmöte 12/4 inte kunde besluta om föreningens framtida ledning kallar föreningen till återupptaget årsmöte Onsdag 30 maj kl 19.00 i Sjötorpsskolans matsal.

Förslaget från det avbrutna årsmötet är en nedläggning av föreningen vilket behöver beslutas på två medlemsmöten varav ett årsmöte där det måste framgå av kallelsen att nedläggning är det som skall diskuteras. Om nedläggning beslutas 30/5 behövs ytterligare ett möte för att verkställa det.

Om ni vill ha verksamheten kvar så behöver ni ta ert ansvar och komma till mötet den 30:e maj.

Formell kallelse distribueras per post inom kort.

 

DRIFTSINFORMATION

 

Nätet stängdes 22 oktober 2017. Tillsvidare är ingen återstart beslutad.

 

Uppdaterad: 2018-04-18

AKTUELLT

Sommarvattennätet är normalt öppen under perioden 1 maj till 1 oktober.

ARKIV

 

Dokument och bilder från föreningens historia kommer att läggas ut i arkivet. Återkom gärna lite senare och minns.

 

 

HISTORIK

Vad vet du om vattenföreningens tillkomst? Följ Historik-länken ovan och läs om hur det började.

 

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved