Hem

Länna Drevvikens vattenförening

Föreningen förser medlemmarna med vatten från sjön Drevviken till bl a bevattning. Ledningsnätet har funnits sedan 1956 och drivs helt ideellt av boende i Länna.

AKTUELLT

Nätet kommer att stängas lördag 1:a oktober.

ARKIV

 

Dokument och bilder från föreningens historia kommer att läggas ut i arkivet. Återkom gärna lite senare och minns.

 

 

HISTORIK

Vad vet du om vattenföreningens tillkomst? Följ Historik-länken ovan och läs om hur det började.

 

 

Nätet är stängt för säsongen och öppnar åter i början av maj 2017.

 

FÖRENINGSINFORMATION

 

Årsmöte avhölls 5 april med ett knappt 20-tal medlemmar närvarande. Årsavgiften för 2016 sattes till 450kr.

Föreningsinformation med inbetalningsuppgifter skickas ut per post under början av maj med betalning under maj.

 

DRIFTSINFORMATION

 

Nätet stängdes för säsongen lördag 1:a oktober.

Ställ kranarna i halvöppet läge för att undvika sönderfrysning under vintern.

 

 

Det har noterats ett antal läckor om vilket har skrivits inlägg på bl.a Facebook. Det är viktigt att man har med ordet Länna i mailet när man skickar till föreningens mailkonto då mail annars hamnar i spam-lådan. Föreningens servicegrupp försöker att åtgärda läckorna så snart man får vetskap om dem men såväl servicegruppen som eposthanteringen sköts på idéell bas och någon 24/7 jourverksamhet förekommer inte.

 

Uppdaterad: 2016-10-07

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved