Hem

Länna Drevvikens vattenförening

Föreningen förser medlemmarna med vatten från sjön Drevviken till bl a bevattning. Ledningsnätet har funnits sedan 1956 och drivs helt ideellt av boende i Länna.

 

Det tidigare avbrutna årsmötet genomfördes 30 maj imed en mycket god uppslutning bland medlemmarna, 69 medlemmar deltog! Föreningen fick ny ordförande och en delvis ny styrelse.

Stort tack för det stora engagemanget att rädda verksamheten!

 

Ett utskick med kontaktuppgifter till styrelse och servicegrupp samt betalningsuppgifter för 2018 kommer att utdelas inom kort. Årsavgiften (450kr) skall vara betald senast 29 juni.

 

DRIFTSINFORMATION

 

Vattnet stängdes av lördag 13 oktober. Länna Norra stängdes av någon vecka tidigare på grund av byggnationer. Nätet kommer att kopplas på i igen början av maj 2019.

Ställ kranarna i mellanläge för att undvika sönderfrysning under vintern.

 

Uppdaterad: 2018-10-15/ASn

AKTUELLT

Sommarvattennätet är normalt öppen under perioden 1 maj till 1 oktober.

ARKIV

 

Dokument och bilder från föreningens historia kommer att läggas ut i arkivet. Återkom gärna lite senare och minns.

 

 

HISTORIK

Vad vet du om vattenföreningens tillkomst? Följ Historik-länken ovan och läs om hur det började.

 

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved